929 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://nest.poznan.pl - Katalog Turystyczny http://www.travelysta.pl - Katalog Turystyczny http://willa-zacisze.pl - Katalog Turystyczny http://www.leoapart.com - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne

Polska jest krajem, który obfituje wr?cz w ró?nego rodzaju atrakcje turystyczne mog?ce zafascynowa? ka?dego cudzoziemca. Wobec tego jest bardzo cz?sto odwiedzana przez turystów marz?cych przede wszystkim o dobrych wspomnieniach i ciekawych widokach.
Atrakcje w Polsce to mi?dzy innymi góry, które pos?u?y? mog? jako wyzwanie dla pocz?tkuj?cych himalaistów, chc?cych znale?? wyzwania i potrenowa? przed wchodzeniem na znacznie wy?sze i bardziej wymagaj?ce szczyty.
Ciekawe miejsca w Polsce to równie? jeziora mazurskie, b?d?ce idealnym przyk?adem jezior uniwersalnych, mog?cych pos?u?y? ka?demu kto uwielbia wod? i ró?nego rodzaju sporty wodne.
Podsumowuj?c, Polska jest rajem dla turystów i nie pomyli si? zbytnio ten, który stwierdzi ?e nasz kraj mo?e by? znacznie cz??ciej odwiedzany przez go?ci z innych krajów – mamy potencja? i mo?emy go rozwija?, tylko musimy naprawd? powa?nie zaj?? si? tym zagadnieniem. Nie jest to te? za bardzo trudne – mo?na to osi?gn?? poprzez w?a?ciwe dzia?ania polityków.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Atrakcje turystyczne - Ostatnio dodane wpisy

O?rodek Jazdy Konnej Bór

Dodano: 2015.02.07
O?rodek Jazdy Konnej Bór

O?rodek je?dziecki po?o?ony na le?nej polanie po?ród pi?knych pól i lasów beskidzkich nieopodal Jordanowa i Rabki (Ma?opolska). Dziesi?tki tras konnych, do dyspozycji ponad 60 zwierz?t, profesjonalne zaplecze (uje?d?alnie zewn?trzne oraz kryta, dwie stajnie). Znajdujemy si? w centrum Beskidów, u stóp Babiej Góry i o dwie godziny jazdy dobrymi ko?mi od Gorców. Dzi?ki temu jeste?my wymarzonym miejscem do uprawiania czynnego wypoczynku zarówno korzystaj?c z ko?skiego grzbietu, jak i pieszych czy

Zobacz opis!

Rejsy po Wi?le

Dodano: 2014.06.03
Rejsy po Wi?le

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie Krakowa od strony Wis?y. Rejsy z nami to fantastyczny sposób sp?dzania wolnego czasu, ?wietna przygoda i wyzwanie.

Zobacz opis!

go2city - akcje rabatowe w Polsce

Dodano: 2014.02.21
go2city - akcje rabatowe w Polsce

Serwis internetowy prezentuje coraz popularniejsze ostatnio akcje promocyjne polskich miast, w ramach których mo?na skorzysta? ze sporych zni?ek (zazwyczaj 50 procent) w hotelach, pensjonatach, restauracjach oraz innych obiektach turystycznych w Polsce. W?ród popularnych akcji tego typu mi?dzy innymi: Pozna? za pó? ceny, Ko?obrzeg za 50 procent czy Weekend w Gda?sku za pó? ceny.

Zobacz opis!

Park Miniatur - Ogrodzieniec

Dodano: 2013.08.20
Park Miniatur - Ogrodzieniec

Park zlokalizowany w ma?ej miejscowo?ci na po?udniu Polski - Ogrodzieniec. Jest to miejsce, które swoim urokiem oraz liczn? list? atrakcji przyci?ga turystów z ca?ej polski . Jedn? z nich jest Park Miniatur, który mo?na zobaczy? tu? u podnó?a legendarnego i jednego z najpi?kniejszych zamków w tej cz??ci europy. Zamek le?y w samym sercu Jury Krakowsko Cz?stochowskiej, dzi?ki czemu Ogrodzieniec stanowi wspania?? baz? wypadow? do innych ciekawych miejsc po?o?onych w niedalekich okolicach. W s

Zobacz opis!