931 warto¶ciowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://www.najtanszysport.pl - Katalog Turystyczny http://www.explore.pl - Katalog Turystyczny http://www.leoapart.com - Katalog Turystyczny http://porterfree.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Noclegi w Polsce > Portal z noclegami online

Portal z noclegami online - Noclegi w Polsce • Portal z noclegami online - Noclegi w Polsce
 • Ocena:

  ID: 1071 Ocena: 2.6/10 (82 głosów)

 • ID:1071
 • Dział:Noclegi w Polsce
 • Tytuł: Portal z noclegami online
 • Opis:
  Travelysta.pl jest nowoczesnym projektem ogólnopolskiej bazy noclegowej, za który odpowiada zespó? m?odych pasjonatów podró?y. Serwis pozwala na przegl?danie kompletnych ofert noclegowych, a tak?e wst?pn? rezerwacj? po kontakcie z gospodarzem, co w zasadniczy sposób u?atwia podj?cie decyzji o wyborze miejsca pobytu.

  Do dyspozycji u?ytkowników s? tak?e interaktywne mapy, dzi?ki którym planowanie podró?y staje si? ?atwiejsze oraz intuicyjny interfejs, gwarantuj?cy bezproblemowe przegl?danie i porównywanie miejsc noclegowych w zale?no?ci od wybranych kryteriów.

  Travelysta.pl u?atwia tak?e sam proces poruszania si? po ocenach wybranych obiektów. W ka?dej z prezentacji gospodarza widoczne s? pe?ne komentarze ze wskazówkami wydanymi przez pozosta?ych u?ytkowników. Do kryteriów ocen zaliczono m.in. czysto?? obiektu noclegowego, infrastruktur? komunikacyjn?, udogodnienia, lokalizacj?, a tak?e obs?ug? klienta i kilka innych.

  Dodatkowym interfejsem nawigacyjnym jest zautomatyzowana wyszukiwarka ofert, dzi?ki której dotarcie do konkretnej oferty filtrowanej na podstawie regionu wybranych kryteriów zajmuje kilka sekund.

  Zespó? serwisu Travelysta.pl odpowiada tak?e za dotarcie do klienta za po?rednictwem newslettera, umo?liwiaj?c u?ytkownikom pozostanie na bie??co ze spersonalizowanymi ofertami oraz nowymi funkcjonalno?ciami wdra?anymi w czasie rozwoju.

  Poza wieloma sprawdzonymi rozwi?zaniami stworzonymi z my?l? o indywidualnych u?ytkownikach serwisu, Travelysta.pl udost?pnia tak?e rozbudowany panel administratora samym w?a?cicielom miejsc noclegowych. Ci ostatni mog? skorzysta? z intuicyjnego formularza dodawania og?osze?, który pozwala na stworzenie kompletnej wizytówki miejsca. Gospodarz ma mo?liwo?? wybrania opcji t?umaczenia tre?ci komunikatu na j?zyk angielski, ale w najbli?szych planach zespo?u odpowiadaj?cego za serwis jest rozszerzenie tej funkcjonalno?ci o kolejne wersje j?zykowe.

  Warto podkre?li?, ?e ka?de z og?osze? dodanych do serwisu mo?e by? sfor
 • Słowa kluczowe:noclegi,strona z ofertami noclegów, portal turystyczny,noclegi online,noclegi nad morzem, pokoje w górach, pensjonaty,
 • Data dodania:2015-01-22 15:25:44
 • Adres www: http://www.travelysta.pl    zgło¶ błędny link
 • PageRank:
 • Alexa:0
 • Wyświetleń:1913
 •   >> Wyróżnij ten wpis! <<