931 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://rivent.pl - Katalog Turystyczny http://nest.poznan.pl - Katalog Turystyczny http://www.leoapart.com - Katalog Turystyczny http://teneryfawycieczki.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Czartery jachtów

Czartery jachtów

W tym dziale zebrali?my sprawdzone oferty czarteru jachtów oraz rejsów morskich w najciekawszych rejonach ?wiata. Znajdziesz tutaj kompleksow? informacj? sk?d wyczarterowa? jacht i w jaki sposób tego dokona?. Pomy?lnych wiatrów!

Od d?u?szego ju? czasu wszyscy udaj?cy si? na Mazury mog? zaobserwowa? w jak szybkim tempie rozrasta si? tamtejszy rynek us?ug ?eglarskich. G?ównym katalizatorem tych zmian rozwojowych jest coraz wi?ksze bogacenie si? spo?ecze?stwa w tamtym regionie.
Druga przyczyn? jest coraz wi?ksza potrzeba oderwania si? od szarej codzienno?ci, co z tym si? wi??e ch?? zaznania przygody. Ten stan mo?na osi?gn?? pod ?aglami na co s? dwie opcje zwyk?y rejs lub te? czarter jachtów Mazury.
Podstawowa ofert? na Mazurach je?li chodzi o pocz?tkuj?cych fanów ?eglarstwa jak i te? wilków morskich s? ?eglarskie rejsy. Jest to swego rodzaju odpowiednik zorganizowanej wycieczki. Chocia? ci bardziej wprawieni sympatycy ?eglarstwa ch?tniej decyduj? si? na czartery jachtów.
W tej sytuacji udost?pniany jest nam ca?y jacht do naszej dyspozycji. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e czarter jachtów wymaga posiadania specjalnych uprawnie? ?eglarskich. Stale rosn?ca ilo?? ?eglarzy sprawia, ?e jest to ?wietny sposób na dzia?alno?? turystyczn? w tamtym regionie.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Czartery jachtów - Ostatnio dodane wpisy

czarter-jachtow-mazury.pl

Dodano: 2011.09.11
czarter-jachtow-mazury.pl

Mazurskie jachty oferuj? ?odzie ?aglowe do czarteru. Czarter jachtów na Mazurach to nasza specjalnos? Jachty s? gotowe do rejsu, ka?dy z nich jest w pe?ni wyposa?ony we wszystko co konieczne do rejsu. Na stronie www mo?na zarezerwowa? jacht, sprawdzi? wiolne terminy czarteru, a tak?e pobra? niesamowicie potrzebne przy ?eglowaniu informacje w formie e-booka. Jachty, które mo?na wyczarterowa? to s?ynny Twister 800n, jednostka niewywrotna, sprawdzona i ciesz?ca si? dobr? opini? w?ród wodniaków. Mi

Zobacz opis!

Firma SebaCzarter

Dodano: 2011.09.11
Firma SebaCzarter

Firma SebaCzarter Zaprasza do skorzystania z bogatej oferty czarteru jachtów nad Zalewem Soli?skim w Pola?czyku oraz w Olchowcu. Oferujemy jachty typu: Tango 780 Sport, Focus 730, Sasanka 660 SN, Focus 650.

Zobacz opis!

Czarter-Mazury.pl

Dodano: 2007.09.07
Czarter-Mazury.pl

Czarter nowoczesnych, wygodnych i dobrze wyposa?onych jachtów na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Zobacz opis!

TCC

Dodano: 2007.05.25
TCC

Czarter jachtów Twister, Tango na WJM.

Zobacz opis!

Krak Jacht

Dodano: 2007.02.10
Krak Jacht

Czarter jachtów na Mazurach.

Zobacz opis!