931 wartościowych stron o turystyce
Turystyka.Favo.pl - Katalog turystyczny
http://rivent.pl - Katalog Turystyczny http://www.explore.pl - Katalog Turystyczny http://www.leoapart.com - Katalog Turystyczny http://diananoclegi.pl - Katalog Turystyczny Wypromuj stronę w naszym katalogu turystycznym

> Home > Relacje z podró?y

Relacje z podró?y

Planujesz wyjazd wakacyjny lub podró? ?ycia i poszukujesz porad, których nie znajdziesz w ?adnym drukownym przewodniku? Poznaj opinie i relacje ludzi którzy ju? tam byli. Relacje z wakacji, wspomnienia, oraz pomys?y na najta?sze podró?e.

Wraz z przemini?ciem wakacji wiele osób chce przywo?a? swoje relacje z podró?y wakacyjnych. Najprostszym na to rozwi?zaniem jest oczywi?cie wywo?anie zdj?? zrobionych podczas wakacji.
Wi?kszo?? ludzi robi to korzystaj?c z fachowych firm fotograficznych. Nic jednak nie wadzi nam, aby samodzielnie dokona? tego procesu i wydrukowa? swoje relacje z wakacji w postaci zdj??. Ten krok nale?y do bardzo wygodnych oraz niskonak?adowych przedsi?wzi??. Stanie si? tak, lecz nale?y pami?ta?, ?e tylko pod warunkiem u?ycia w?a?ciwych produktów.
Utrwali? wspomnienia z wakacji to jeden z wa?niejszych celów po naszym powrocie. Do tego potrzebujemy oczywi?cie dobr? drukark? i papier do robienia zdj??. Nale?y te? pami?ta? o jako?ci tuszów do zdj??, bo to od nich zale?y jako?? zrobionych samodzielnie zdj??. Warto te? zapami?ta? kolejno?? priorytetów robionych samodzielnie zdj??. Najwa?niejsza powinna by? dla nas jako?? i odwzorowanie kolorystyki. Wielu producentów zachwala swoje tusze, lecz dopiero metod? metod? prób i b??dów mamy mo?liwo?? si? przekona? o ich faktycznej jako?ci na naszych zdj?ciach z podró?y.> Sortuj alfabetycznie | Pokaż na stronie 20 / 30 / 50 wpisów

Kategoria Relacje z podró?y - Ostatnio dodane wpisy

?wi?tynia Wat Suthat bangkok

Dodano: 2014.12.19
?wi?tynia Wat Suthat bangkok

Wyruszyli?my w podró? do tajlandii. Prowadzimy relacj? z podró?y na naszym blogu, tam znajdziesz wiele przydatnych informacji. Najciekawsze miejsca w Bangkoku wraz z opisem, zdj?ciami i ciekawostkami. Zobacz Gigantyczna Hu?tawka bangkok. Jest to wielka czerwona rama, która stoi przed ?wi?tyni? Wat Suthat. Miejsca kultu dla Tajów s? bardzo wa?ne, dlatego koniecznie zobacz na naszym blogu ich wspania?e ?wi?tynie bangkok.

Zobacz opis!

Dziecko w Tatrach

Dodano: 2014.09.12
Dziecko w Tatrach

Zapraszamy do zapoznania si? z proponowanymi przez nas (i oczywi?cie sprawdzonymi z naszym roczniakiem) trasami na rodzinne wypady w góry - cz??? do pokonania z wózkiem, cz??? z nosi?em. Opisujemy te? atrakcje dla rodzin z dzie?mi w samym Zakopanem i par? s?ów porad - aby wspólny wypoczynek w najwy?szych naszych górach okaza? si? prawdziw? rodzinn? przygod? :)

Zobacz opis!

Blogi z podró?y - za?ó? bloga

Dodano: 2014.04.26
Blogi z podró?y - za?ó? bloga

Blogi z podró?y to serwis umo?liwiaj?cy szybkie i proste za?o?enie bloga podró?niczego. W ramach opisywanej podró?y, dla ka?dego jej punktu mo?na zaznaczy? miejsce na mapie - tworzona jest mapa podró?y. Oprócz mapy i opisów do wpisów blogowych mo?na dodawa? zdj?cia i filmy. Odwiedzaj?cy mog? komentowa? czytane wpisy.

Zobacz opis!

TU i TAM - blog podró?niczy

Dodano: 2014.04.26
TU i TAM - blog podró?niczy

Blog podró?niczy Luizy i Bartka opisuj?cy odwiedzone miejsca i kraje. Du?o zdj??, opisy, a tak?e informacje praktyczne o odwiedzonych miejscach. Na blogu mi?dzy innymi Kolumbia, Kuba (a tak?e inne kraje Ameryki Po?udniowej), Iran, Burkina Faso. Blog zach?ca do podró?y, a popularne informacje praktyczne u?atwiaj? jej zaplanowanie.

Zobacz opis!

TripPics

Dodano: 2013.10.24
TripPics

Fotoblogi podró?ników. ?atwy, atrakcyjny i darmowy sposób dzielenia si? zdj?ciami i prze?yciami z wyjazdów.

Zobacz opis!

Podró?e przez ?wiat

Dodano: 2013.09.25
Podró?e przez ?wiat

Zapraszamy wszystkich mi?o?ników podró?y na stron? po?wi?con? naszym podró?om, gdzie zamieszczamy obszerne relacje z wyjazdów zagranicznych i krajowych. Pragniemy podzieli? si? z Wami naszymi wra?eniami z podró?y, a tak?e mnóstwem zdj??, które przedstawiaj? wiele ciekawych zak?tków naszego globu. Ponadto zamieszczamy równie? ciekawostki podró?nicze oraz zwi?zane z tematyk? pokrewn?. Mamy ogromn? nadziej?, ?e nasza strona zainspiruje Was do wyruszenia w podró?.

Zobacz opis!

Z?ap trop

Dodano: 2012.08.27
Z?ap trop

Miejsce dla wszystkich poszukuj?cych inspiracji na niezapomniane podró?e oraz praktycznych porad z nimi zwi?zanych.

Zobacz opis!

Relacja z rocznej podró?y dooko?a ?wiata

Dodano: 2011.09.11
Relacja z rocznej podró?y dooko?a ?wiata

Relacja z rocznej podró?y dooko?a ?wiata

Zobacz opis!

Forum-hotele

Dodano: 2011.09.11
Forum-hotele

Nowo powsta?a strona, na której mo?esz znale?? opinie o hotelach z ca?ego ?wiata, a tak?e ogl?dn?? galeri? zdj??. Sam dodawaj komentarze i oceniaj hotele!

Zobacz opis!

Portal Turystyczny fotourlop.pl

Dodano: 2011.09.11
Portal Turystyczny fotourlop.pl

Portal Turystyczny fotourlop.pl jest adresowany do tych wszystkich, którzy lubi? podró?owa? i fotografowa?. Ka?dy mo?e zobaczy? galerie zdj?? ju? istniej?ce lub doda? swoj? galeri?. Forum dyskusyjne na temat wakacji, ciekawych miejsc w Polsce, Europie i na ?wiecie. Mo?e by? inspiracj? dla tych, którzy nie wybrali miejsca na wakacje. Portal nie jest zwi?zany z ?adnym biurem podró?y i wszystkie wpisy na stronie s? autorskie.

Zobacz opis!

Wycieczki po Polsce

Dodano: 2007.05.25
Wycieczki po Polsce

Kolekcja fotografii: zamki, pa?ace, dwory, ko?cio?y, klasztory raz inne zabytki, a tak?e ciekawe miejsca, wyszukiwarki odwiedzonych miejsc na mapie Polski. Ponad tysi?c odwiedzonych miejsc zilustrowanych ponad 20.000 fotografii.

Zobacz opis!

NaRowerze.info

Dodano: 2007.02.10
NaRowerze.info

Portal rowerowy. Wszystko o turystyce rowerowej, podró?ach. Bogata galeria zdj??, porad i map.

Zobacz opis!

America Tour

Dodano: 2007.02.10
America Tour

Ameryka Po?udniowa i ?rodkowa - relacje z wypraw.

Zobacz opis!

jPodroze.pl

Dodano: 2006.12.14
jPodroze.pl

Zdj?cia z podró?y po ró?nych zak?tkach Europy.

Zobacz opis!

Chiny 2005

Dodano: 2006.05.12
Chiny 2005

Strona po?wi?cona wyprawie l?dem do Chin przez Ukrain?, Rosj? oraz Mongoli?.

Zobacz opis!

Nasza Islandia

Dodano: 2006.02.02
Nasza Islandia

Wyprawa na Islandi? ?ukasza i Agi.

Zobacz opis!

Lodowy

Dodano: 2005.12.14
Lodowy

Zdj?cia z tajemniczych rejonów Tatr, jakich nigdzie indziej nie znajdziecie.

Zobacz opis!

Bajka? 2002

Dodano: 2005.11.06
Bajka? 2002

Wyprawa nad Bajka? i do Republiki Buriacji przy granicy z Mongoli? i Chinami oraz galeria zdj??.

Zobacz opis!

Arek Adamski

Dodano: 2005.11.06
Arek Adamski

Zagraniczne wyjazdy, górskie wedrówki, wyprawy rowerowe, weekendowe wycieczki. Galeria zdj??, relacje, opisy, informacje praktyczne.

Zobacz opis!

Andrzej ?mia?y

Dodano: 2005.11.06
Andrzej ?mia?y

Opisy ekpedycji i wypraw: samotne trawersowanie Islandii i Sokotry, pierwsze przej?cie ?adogi, P?tli Spitsbergenu oraz Pó?nocnego L?dolodu Patago?skiego, wspinaczka na Petrule Doamnei w Rumunii, rowerowa eksploracja pusty? Izraela, Synaju i Jordanii, sp?yw rzekami Nahanni i Liard w Kanadzie.

Zobacz opis!